top of page

VENI DOMINE

sv

Veni Domine släppte 2014 sitt sjunde album “Light”. Kort efter releasen annonserade de hastigt sitt avsked. Någon avskedsturné eller någon avskedsspelning blev det aldrig. Det är därför många som frenetiskt väntat på att Veni Domine ska göra comeback. Nästan på dagen 10 år efter att “Light” släpptes gör nu ett laddat Veni Domine just detta. Att återföreningen sker på Bobfests scen är ingen slump. När det begav sig var Veni Domine ett givet Bobfest-band som spelade på festivalen både 2000 och 2002. Om det blir någon fortsättning efter Bobfest har Veni Domine ännu inte annonserat. Om så inte blir fallet, får du inte missa denna exklusiva doommetal-reunion.

sv

Veni Domine released her seventh album "Light" in 2014. Shortly after the release, they hastily announced their farewell. There was never a farewell tour or a farewell gig. That's why many have been frantically waiting for Veni Domine to make a comeback. Almost 10 years to the day after "Light" was released, a loaded Veni Domine is doing just that. That the reunion takes place on Bobfest's stage is no coincidence. Back in the day, Veni Domine was a given Bobfest band that played at the festival in both 2000 and 2002. If there will be a sequel after Bobfest, Veni Domine has not yet been announced. If that's not the case, don't miss this exclusive doommetal reunion.

Fredrik Sjöholm - vocals
Torbjörn Weinesjö - guitar/vocals
Thomas Weinesjö - drums
Gabriel Ingemarson - bass
Mats Lidbrandt - keyboards

----
----
bottom of page